Los Processus Coronoïdeus (Medialis) (LPC)

Het los processus coronoïdeus is een los stukje bot in het ellebooggewricht van de hond. Het is de meest voorkomende oorzaak van elleboogsdysplasie bij de hond. De aandoening wordt bij veel grote rassen aangetroffen en komt symptoomloos voor bij enkele kleine rassen.

Door een overbelasting van dit stukje bot van de ulna gaat het kapot. Het kan afbreken of het oppervlakkige gewrichtskraakbeen raakt beschadigd. In veel gevallen is een incongruentie van het ellebooggewricht de oorzaak. Incongruentie wordt veroorzaakt als de drie botten die het ellebooggewricht vormen niet allen even snel groeien. Hierdoor kan een overbelasting van het processus coronoïdeus ontstaan waardoor het wordt beschadigd.

De hond is kreupel na enige tijd gelegen te hebben of na inspanning. De klachten kunnen ontstaan vanaf de 4e levensmaand. Indien beide ellebogen zijn aangedaan kan het moeilijk zijn om de kreupelheid waar te nemen. De stand van de poot is vrij kenmerkend: de hond draait de ondervoet naar buiten en de elleboog wordt tegen het lichaam gedrukt. Bij bepaalde handgrepen is de elleboog zeer pijnlijk. De aandoening geeft aanleiding tot irritatie van het ellebooggewricht en resulteert in artrose.

De diagnose is in een vroeg stadium met röntgendiagnostiek nauwelijks te stellen, in een licht gevorderd stadium kan een waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld worden. Met behulp van artroscopie is de diagnose zeker te stellen. Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat honden die op het juiste moment chirurgisch behandeld worden gemiddeld een betere prognose hebben dan de honden die allen met medicijnen en rust worden behandeld.

Gezien de hoge frequentie waarmee deze aandoening voorkomt bij sommige rassen mag een preventieve werking verwacht worden van gerichte foktechnische maatregelen.

© Sterkliniek Dierenartsen Ermelo, B.J. Carrière, Dierenarts.