Los Processus Anconeus (LPA)

LPA is één van de drie vormen van osteochondrose in het ellebooggewricht van de, snel groeiende, pup van een middelgroot tot groot ras. In dit greview is er sprake van een los stukje bot in het gewricht. Het processus anconeus is een stukje bot van de ulna. Bij sommige rassen zit het vast bij de geboorte en raakt het in een later stadium los. Bij andere rassen zit het stukje bot los bij de geboorte en moet het vastgroeien aan de ulna en wil dit maar niet lukken. In beide gevallen komt het stukje bot los te liggen in het ellebooggewricht wat aanleiding is tot irritatie. De irritatie gaat over in pijn en de hond zal mank gaan lopen. Als beide ellebogen aangedaan zijn dan kan het kreupel lopen soms moeilijk waargenomen worden. De eerste klinische symptomen kunnen zichtbaar zijn vanaf de 4-5e levensmaand.

De instabiliteit van de elleboog, veroorzaakt door het losse stukje bot, zal resulteren in artrose van het gewricht. De definitieve diagnose wordt met behulp van röntgenfoto’s gesteld.

Omdat de instabiliteit niet vanzelf verbetert is een chirurgische ingreep noodzakelijk. Voor de behandeling bestaat een keuze uit verschillende technieken, bij ieder greview moet individueel bekeken worden wat voor die hond de beste behandeling zou zijn. In bijna alle gevallen zal de artrose, ondanks de chirurgische behandeling, in meer of meerdere mate voortschrijden in de tijd. Omdat bij één ras het vrijwel vaststaat dat het om een erfelijk gebrek gaat moet de preventie gezocht worden in foktechnische maatregelen.

© Sterkliniek Dierenartsen Ermelo, B.J. Carrière, Dierenarts.