Enostosis

Enostosis is een groeistoornis die ook wel bekend is onder de naam “panosteitis eosinophilica”. De ziekte komt vooral voor bij pups van snelgroeiende grote rassen en is vooral bekend bij de Duitse Herder. Tijdens de groei van het skelet is er een voortdurende aanmaak en afbraak van bot. Dit proces wordt de “remodellering” genoemd. Omdat in de tijd de opbouw de afbraak overtreft treedt er (lengte)groei op van het bot.

De aandoening geeft aanleiding tot pijn in de lange beenderen en vaak zijn de dieren dan ook wisselend kreupel. De kreupelheid trekt als het ware van het ene bot naar het andere. Vanaf een leeftijd van circa 4 maanden tot een leeftijd van 2 jaar kunnen dieren symptomen vertonen. De aandoening kan zeer pijnlijk zijn en het is dan ook goed om geschikte ontstekingsremmers te laten voorschrijven waardoor de pijn zal afnemen. Bij druk op de lange beenderen kunnen honden een felle pijnreactie laten zien. Met behulp van röntgenfoto’s kan de diagnose definitief gesteld worden. Omdat de verschijnselen omkeerbaar zijn genezen de dieren zonder blijvende gevolgen. De ziekte kan wel terugkomen. Het is aan te raden het rantsoen te controleren omdat een hoog calciumgehalte en / of een hoog vitamine D gehalte het optreden van enostosis kunnen bevorderen.

© Sterkliniek Dierenartsen Ermelo, B.J. Carrière, Dierenarts.