Elleboogdysplasie (ED)

Elleboogdysplasie betekent zoveel als “vervorming van het ellebooggewricht”. De term is ontstaan in analogie met heupdysplasie. Elleboogdysplasie is het gevolg van degeneratie van het gewrichtskraakbeen en er zijn drie belangrijke groeistoornissen als oorzaak te onderscheiden en deze zullen apart besproken worden. Deze drie groeistoornissen zijn:

  1. Los Processus Anconeus (LPA)
  2. Los Processus Coronoïdeus (LPC)
  3. OsteoChondritis Dissecans (OCD) van de humeruscondyl

Vrijwel alle rassen die door één of meerdere van deze aandoeningen getroffen worden behoren tot de groep van middelgrote tot grote snelgroeiende rassen.

Oorzaak van deze groeistoornissen is gelegen in een te onstuimige groei waarbij òf stoornissen optreden in de vorming van kraakbeen òf in de harmonieuze groei van botdelen.

De enorme populariteit van sommige rassen en de onvoldoende aandacht voor groeistoornissen hebben geleid tot een enorme verspreiding van deze aandoeningen binnen de rassen. Bij een ras waar het voorkomen van ED is onderzocht kwam men tot de schrikbarende conclusie dat circa 71% van het ras behept is met ED.

Divers wetenschappelijk onderzoek heeft uitgemaakt dat het hier om erfelijke aandoeningen gaat met een vergelijkbare erfelijkheidsgraad als die van heupdysplasie. Met screeningprogramma’s zal de komende jaren getracht moeten worden om het voorkomen van ED binnen bepaalde rassen terug te dringen.

© Sterkliniek Dierenartsen Ermelo, B.J. Carrière, Dierenarts.