Hoge bloeddruk (Hypertensie)

Bloeddruk meten is in de dierenartsenpraktijk nog niet zo gewoon als bij de huisarts. Het is pas een jaar of tien geleden dat dierenartsen in de praktijk begonnen met het meten van de bloeddruk bij katten. Dat het belangrijk is, daar twijfelt niemand meer aan. Hoge bloeddruk komt bij oudere katten veel voor en kan enorme schade aanrichten.

Gezondheidscontrole oudere kat

Hoge bloeddruk is dus een van de ziekten die vastgesteld moet worden voor er symptomen optreden! Gezien de dramatische gevolgen van hoge bloeddruk voor andere organen, zijn regelmatige gezondheidscontroles waarbij de bloeddruk gemeten wordt bij oude katten zeer belangrijk. Door deze gezondheidscontroles spoort de dierenarts typische ‘oudere katten’ problemen eerder op en, nog belangrijker, krijgt het dier tijdig de juiste behandeling.

Welke katten krijgen hoge bloeddruk?

Voornamelijk katten op leeftijd. Niet altijd is er een duidelijke oorzaak voor de hoge bloeddruk. Een te hard werkende schildklier of slecht werkende nieren verhogen de kans op het ontwikkelen van hoge bloeddruk.
Gevolgen van hypertensie

Door de hoge bloeddruk kunnen bloedvaten beschadigen en daardoor gaan lekken, wat bloedingen kan veroorzaken. Vooral voor de volgende organen kan dit ernstige problemen geven:

  • De ogen: het netvlies gaat bloeden of kan los raken. Veel katten met hypertensie komen bij de dierenarts omdat ze in korte tijd blind zijn geworden
  • Nieren: doordat de nieren een te hoge druk ervaren kan er permanente schade ontstaan
  • Hart: door de hoge bloeddruk krijgt het hart meer arbeid te verrichten. De hartspier moet immers tegen een hogere bloeddruk in pompen.
  • Hersenen: er kunnen bloedingen optreden in de hersenen waardoor een wankele gang, vreemd gedrag of moeite met de coördinatie gezien kunnen worden.

Wat zijn de verschijnselen van hypertensie?

In de beginfase zijn de verschijnselen meestal niet te herkennen. Wel kunnen de symptomen van onderliggend lijden opvallen, zoals vermageren, veel drinken en veel plassen bij nierproblemen en een te snel werkende schildklier. Schade veroorzaakt door te hoge bloeddruk is meestal blijvend. De (nadelige) gevolgen voor de kat helaas dus ook. De bovengenoemde problemen gaan niet meer over.

De bloeddrukmeting

Foto bloeddrukmeting

Als er aanwijzingen zijn voor een hoge bloeddruk, wordt een bloeddrukmeting middels High Definition Oscillometry uitgevoerd. De gebruikte methode is vergelijkbaar met de routinematige bloeddrukmeting bij mensen. Bij katten zijn de slagaders echter zo klein dat deze speciale apparatuur nodig is om de bloedgolf te meten. Bloeddrukmeting is mogelijk aan zowel staart als voor- of achterpoot.

De normale bloeddruk bij de kat varieert van 120 tot 160 mm Hg. Pas als er sprake is van een herhaalde meting boven de 180 mm Hg is behandeling zeker noodzakelijk. Boven de 160 mm Hg zijn controle metingen noodzakelijk. Natuurlijk wordt een verhoging van de bloeddruk vanwege het dierenartsbezoek ingecalculeerd.

© Sterkliniek Dierenartsen Ermelo, K. de Munnik, Dierenarts