De chip-plicht komt eraan

De huisdieren staan de laatste weken volop in het nieuws. Er is nieuwe wetgeving op komst en daar op vooruitlopend komen er al allerlei zaken naar buiten. Het is langzamerhand iedereen duidelijk dat het met de gezondheid van vele rashonden en katten uitermate slecht is gesteld ten gevolge van de fok op gewenste kenmerken waarbij het gezond kunnen functioneren van het dier op de achtergrond is komen te staan.
Een tweede reden voor te veel zieke dieren (met name rashonden) is de import van te jonge pups uit andere Europese landen. Deze dieren zijn vaak niet afdoende gevaccineerd en hebben een onduidelijke afstamming en menigeen sterft in een jong stadium.

De regering gaat nu wettelijke maatregelen treffen om alle honden in Nederland kort na de geboorte te laten “chippen” en samen met de gegevens van de eigenaar is de identiteit dan vastgelegd. Op deze manier wordt het mogelijk de herkomst van een pup te traceren en de verkoper in voorkomende gevallen aan te pakken. Een goede bijkomstigheid is dat het “dumpen” van huisdieren ook veel moeilijker wordt. Wel vraag je je af waar dan de chipplicht voor de kat blijft, maar vooruit, het is een goede start. Want echte dierenliefhebbers zijn het er al lang over eens dat het zo niet verder kan en gelukkig lijkt de politiek nu ook deze mening toegedaan.