Puppy tips

Ontwormen

Om meerdere redenen is het zeer verstandig om op voorschrift van uw dierenarts uw pup te ontwormen.
Ten eerste zijn vrijwel alle pups besmet met wormen. Het is absoluut een misvatting om te denken dat als je geen wormen ziet er geen wormbesmetting is.
Ten tweede zijn eieren van sommige wormen infectieus voor kinderen. Deze wormeieren kunnen maanden zo niet jaren infectieus blijven in het milieu waar ze met de hondenontlasting terecht komen. Naar mijn mening heeft iedere hondeneigenaar de morele plicht om zijn huisdier te ontwormen. Indien er kinderen in contact komen met de hond dan is 4x ontwormen per jaar dringend gewenst.
Ten derde heeft uw dierenarts de kennis inzake de combinaties van bestrijdingsmiddelen, ontwormingsmiddelen en andere zaken. Hierbij valt ook zeker te denken aan de gevoeligheid van sommige rassen voor sommige middelen.
In bepaalde gevallen kunnen bijzondere wormen een rol spelen en zal de dierenarts nader onderzoek doen.
Een internationale raad van deskundigen (ESCAP) geeft richtlijnen uit voor het ontwormen van huisdieren.

Vaccinaties

De juiste vaccinaties voor uw pup zijn van zeer veel factoren afhankelijk. Ras, afkomst, leeftijd en toekomstig gebruik bepalen de keuze van de verschillende vaccins welke meestal in een kleinere of grotere “cocktail” worden gegeven. Bij de meeste dierenartsen wordt dit “maatwerk” denken toegepast.

Pups jonger dan 3 maanden hoeven in de meeste landen van Europa niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid, wel moeten ze dan een officiële leeftijdsverklaring hebben (officieel dierenpaspoort).
Vaccinaties dienen in het leven regelmatig herhaald te worden, de frequentie is afhankelijk van het type.

 

Helaas zijn veel eigenaren nalatig met het vaccineren van hun huisdier waardoor er ieder jaar onnodig dieren overlijden. In de Universiteitskliniek en veel dierenartsenpraktijken worden niet-gevaccineerde dieren geweigerd in de opname om overige patiënten niet bloot te stellen aan infectiegevaar.
Bij het in huis nemen van een nieuwe pup neemt u ook nieuwe micro-organismen in huis, een goede reden om op tijd de reeds aanwezige huisdieren ook goed gevaccineerd te laten zijn!

Gebitsfouten

De rasstandaard geeft in het algemeen aan welk gebit gewenst is en bij een kruising kunt u in het algemeen uitgaan van een tanggebit: oftewel boventanden sluiten op ondertanden en de hond is in staat om hele kleine dingen tussen zijn tanden te pakken. Bij een jonge pup is dit vaak lastig te beoordelen en dit is zeker één van de zaken die uw dierenarts bij het eerste consult zal beoordelen. Bij de koop reeds aanwezige gebitsfouten zouden zeker een lagere verkoopprijs tot gevolg moeten hebben, omdat gevolgen (lees kosten) op termijn vaak niet in te schatten zijn is koop misschien wel af te raden!

De dierenarts

De dierenarts zal u bij de eerste consulten op velerlei gebied adviseren. Hierbij valt onder andere te denken aan vaccinaties, bestrijding van endo- en ectoparasieten (inwendige en uitwendige parasieten), verzekering tegen ongeval- en ziektekosten, eventuele sterilisatie van de teef, problemen rond het wisselen, voeding, etcetera..
Dit is vrijwel altijd maatwerk omdat huiselijke omstandigheden en het ras zo hun eigen eisen stellen en hierop zal de dierenarts zijn of haar advies baseren.
Regelmatig langsgaan bij uw dierenarts om even te wegen en een gezond koekje “te scoren” zal de hond doen ervaren dat er niet alleen maar vervelende zaken bij de dierenarts gebeuren.

Tot slot

De redactie stelde mij ook nog de vraag hoe de eigenaar een dierenarts moet kiezen. Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Humaan verkiezen mensen vaak een aardige chirurg boven een goede. In enquêtes onder diereigenaren zien we ook zulke punten terug waarbij aardig voor het dier, ruime openingstijden en makkelijke parkeerplaatsen hoog scoren. Geen van deze 3 door de eigenaar genoemde criteria zeggen ook maar iets over de deskundigheid van de dierenarts!
De moderne eigenaar kiest vaak de dierenarts om de hoek voor de eenvoudige zaken en als er iets moeilijks speelt gaat men op zoek naar een specialist.
In mijn opinie is kwaliteit van de veterinaire zorg een eerste vereiste. Cliënt- en diervriendelijk zijn is daarnaast ook heel belangrijk. Biedt een praktijk daarnaast een meer uitgebreide zorg op een locatie dan is dat in het voordeel van de cliënt. Een goede dierenarts kent zijn grenzen, onderkent / diagnosticeert ingewikkelde zaken en stuurt deze op tijd door.
Het aangeven van kwaliteitsverschillen of verschil in activiteiten is lang “not done” geweest maar daar komt nu snel verandering in. Concurreren op veterinaire kwaliteit en dienstverlening maakt een sterke opgang. Sterkliniek Dierenartsen bijvoorbeeld eisen certificering van hun organisatie, stellen nascholing van dierenartsen en paraveterinairen verplicht en klinieken worden bezocht en beoordeeld door collega’s van buitenaf. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor een brede kwaliteitsverbetering zowel in individuele klinieken als in de veterinaire branche. De cliënt kan hierdoor ook een meer bewuste keuze gaan maken.