5 Sterren!

Jaarlijks worden er verschillende instrumenten binnen de Sterklinieken geëvalueerd en deze worden door de visitatie commissie beoordeeld. Hierbij kijkt de visitatie commissie bijvoorbeeld of de door Sterkliniek opgestelde richtlijnen op een juiste manier opgevolgd worden. Deze richtlijnen hebben onder andere betrekking op het veterinair handelen en dossiervorming. Dit alles om de kwaliteit te controleren en te verbeteren waar mogelijk.

Wij zijn trots mede te kunnen delen dat wij gisteren tijdens de jaarlijkse visitatie op alle getoetste onderdelen 5 van de 5 punten hebben behaald!

Op de foto ziet u onze Senior-Paraveterinair en Kwaliteitscoördinator Suzan.

Suzan Kranenburg